Bil

Har du en funktionsnedsættelse, og har du brug for en specialindrettet bil?

Har du en funktionsnedsættelse, og har du brug for en specialindrettet bil?

Har du svært ved at færdes eller benytte offentlig transport, kan du søge om støtte til køb af bil eller særlig indretning af bil.

Din funktionsnedsættelse skal være af en så væsentlig grad, at du er afhængig af en bil for at:

 • Opnå eller fastholde et arbejde. Det er en betingelse, at du er i arbejde, og at dit arbejde skaffer dig et væsentligt bidrag til forsørgelsen.
 • Gennemføre en uddannelse. Det er en betingelse, at dit uddannelsesforløb er tilrettelagt, så det sigter mod fremtidige arbejds- og indtægtsmuligheder.
 • Deltage i aktiviteter. Det er en betingelse, at du har et højt aktivitetsniveau uden for hjemmet, som medfører et næsten dagligt behov for kørsel med bil.
   

Hvordan får du hjælp?

Ønsker du at søge om støtte til køb af bil eller særlig indretning af bilen, skal du henvende dig til din (bil-)sagsbehandler i kommunen. Bor du i Esbjerg Kommune, er det hos borgerservicecentrene.

Bliver du bevilget støtte til køb af bil eller indretning af bil, vil din sagsbehandler henvise dig til Kommunikation & Hjælpemidler.

Du er velkommen til at kontakte os for nærmere oplysninger. Se højre spalte under "Kontakt".

Hvad kan du få?

Hos os kan du få en udredning; vores opgave er, sammen med dig at vurdere hvilken bil der er den billigste egnede for dig, og hvilken indretning du har brug for.

Du kan få vurderet din evne til at gå. Din sagsbehandler kan under afklaring af din sag, bede Kommunikation & Hjælpemidler foretage en gangtest med dig. 

Sådan kan et forløb være  i en bilsag hos Kommunikation & Hjælpemidler:

 1. Vi kontakter dig, når vi har fået henvisningen fra din sagsbehandler.
 2. Du bliver indkaldt til en samtale med en ergo- eller fysioterapeut på Kommunikation & Hjælpemidler
 3. Under samtalen drøftes dine behov og ønsker, samt hvilke forhold der er relevante for din brug af bilen som f.eks. hjælpemidler. 
 4. Du prøver forskellige biler og særlige indretninger. Afprøvningen sker enten på Kommunikation & Hjælpemidler eller hos de lokale bilforhandlere. Måske vil en bilopbygger være tilstede noget af tiden.
 5. Vi sender en rapport med resultat af afprøvningen og tilbud fra bilopbyggeren til din sagsbehandler, som træffer denne endelige afgørelse. Du får en kopi af rapporten.
   

Hvor kan du modtage hjælp?

Samtalerne, nogle af bilafprøvningerne og gangtesten foregår hos Kommunikation  & Hjælpemidler, Høgevej 11, 6705 Esbjerg Ø. Bilafprøvninger kan foregå hos en bilforhandler.

Hvem er vi?

Vi er specialiserede ergo- og fysioterapeuter. Vi samarbejder med bilforhandlere, bilopbyggere, siddestillingseksperter, sadelmager m.fl. Vi er konsulenter for den myndighed, der bevilger dig tilskud til køb af bil eller indretning af bil.