Børn

Har dit barn brug for særlige hjælpemidler?

Har dit barn brug for særlige hjælpemidler?

Har dit barn en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan det have brug for hjælpemidler. Det er her, du søger hjælp.

Hvordan får du hjælp?

Du kan selv henvende dig, eller du kan få en pårørende, en læge eller andre til at kontakte os for dig. Se højre spalte under "Kontakt".

Hvad kan du få?

Du kan få rådgivning om, hvordan du praktisk klarer dagligdagen, når du har et barn med nedsat funktionsevne.

Du kan få råd og vejledning om børnehjælpemidler, og du kan få svar på ansøgninger om hjælpemidler til børn. Det kan f.eks. være et ganghjælpemiddel eller en kørestol.

Sammen med jer afdækker en sagsbehandlende ergoterapeut barnets vanskeligheder. Vi vurderer i fællesskab, om barnets aktivitetsproblemer kan afhjælpes med et hjælpemiddel, eller om en anden metode kan benyttes. Det kan foregå ved et møde hjemme hos jer eller hos os. Der kan være behov for, at vi skal have flere oplysninger om barnet og dets aktivitetsproblemer, f.eks. oplysninger fra lægen eller børnehaven. Ved vurdering af, om barnet kan få et hjælpemiddel, tager vi udgangspunkt i, hvad barnet kan, jeres behov, lovgivningen og det serviceniveau, Esbjerg Kommune har vedtaget. Afgørelse på en ansøgning om et hjælpemiddel vil altid ske på baggrund af en konkret, individuel vurdering af barnets behov.