Bolig

Har du brug for hjælp til indretning af din bolig, fordi du har en funktionsnedsættelse?

Har du en varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, kan du have behov for at indrette dit hjem, så dine behov tilgodeses.

Hvordan får du hjælp?

Hvis du er voksen og ønsker at søge hjælp til ændring af din bolig, skal du henvende dig til Visitationen i Esbjerg Kommune. Er du berettiget til at få ændret din bolig, vil Visitationen henvise dig til os.

Hvis du søger på dit barns vegne, og I bor i Esbjerg Kommune, skal du henvende dig til os. Se højre spalte under "Kontakt".

Du er velkommen til at kontakte os for nærmere oplysninger.

Sådan kan et sagsforløb være

Er du eller din barn berettiget til en boligændring, vil vi i samarbejde med dig afklare, hvilke ændringer der er nødvendige for at gøre boligen egnet som opholdssted for dig eller dit barn

  • Første møde foregår som udgangspunkt hos Kommunikation & Hjælpemidler. Her vil du blive informeret om grundlaget for boligændringen.
  • Herefter aftaler vi det første besøg hjemme hos dig.
  • Vi vil sammen gennemgå og beskrive, hvilke problemer der er i din bolig, og hvilke ændringer der er nødvendige.
  • Det vil ofte være nødvendigt at inddrage en byggeteknisk rådgiver for at få en vurdering af, hvad der byggeteknisk kan lade sig gøre.
  • Når vi har et løsningsforslag på, hvordan for eksempel dit badeværelse kan indrettes, kan vi opstille det i størrelsesforholdet 1:1, hvorefter vi sammen med dig kan vi vurdere, om indretningen er brugbar.
  • Når du har fået bevilget din boligændring, og der er indhentet tilbud fra håndværkere, startes byggeriet.

Hjælpen får du af specialuddannede ergoterapeuter. Vi samarbejder med arkitekter, bygningskonstruktører og andre byggetekniske rådgivere. Desuden har vi tæt samarbejde med andre relevante fagpersoner i og uden for kommunen.