Hjerneskade

Hjerneskade

Hjerneskade

Hvis du efter en hjerneskade har kommunikationsvanskeligheder, som påvirker din evne til at kommunikere og deltage aktivt i din hverdag, er det her, du søger hjælp. 

Hjælpen er for dig, der:

  • er ung og har afsluttet 9. klassetrin eller er fyldt 17 år (unge efter undervisningspligtens ophør)
  • er voksen
  • bor i Billund, Esbjerg, Fanø, Varde eller Vejen kommune
      

Hvordan får du hjælp?

Du kan selv henvende dig, eller du kan få dine pårørende til det. Vi får dog oftest din henvisning fra et tværfagligt personale, sygehusafdelinger eller læger. Se højre spalte under "Kontakt".

Hvad kan du få?

Talekonsulenten afdækker sammen med dig dine problemer og vurderer derefter, om det er muligt at afhjælpe de konsekvenser, dine vanskeligheder giver dig. Hvis vi vurderer, at vi kan hjælpe dig via undervisning, aftaler du sammen med talekonsulenten, hvordan undervisningsforløbet skal afvikles. Vi har både ene- og gruppeundervisning, og den undervisningsform, vi kan tilbyde dig, afhænger af vores faglige vurdering af netop din situation.

Selvom vi vurderer, at vi ikke kan afhjælpe dine vanskeligheder med undervisning, vil du altid modtage relevant rådgivning og vejledning. Det samme vil ofte gælde din pårørende, så de ved, hvordan de bedst kan støtte dig i kommunikationen med e vilkår, den har.

Hvor kan jeg modtage hjælp?

Vi er at finde under din indlæggelse på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg og på det gamle sygehus nu ved navn Neurorehabiliteringen Grindsted, hvis du er indlagt her.

Herudover kan du få hjælp følgende steder:

  • Kommunikation & Hjælpemidler, Fyrparken 1, 6710 Esbjerg

  • Sundhedscentret, Fredensvej 3, 6650 Brørup (kun efter aftale)

  • Solvej 9a, 7200 Grindsted (kun efter aftale)

  • Frisvadvej 35, 3., 6800 Varde (kun efter aftale)

Undtagelsesvist kan vi besøge dig i dit hjem eller på et plejecenter.