Fremadskridende neurologiske sygdomme

Fremadskridende neurologiske sygdomme

Har du en fremadskridende neurologisk sygdom som f.eks. Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS) eller Parkinson, kan du opleve talevanskeligheder.

Når en sygdom er fremadskridende, betyder det, at den er kronisk og med stor sandsynlighed vil udvikle sig.

Undervisning

De konsekvenser, sygdommen har for din tale, kan vi ikke ændre, men talevanskelighedernes indvirkning på din kommunikation kan vi begrænse.

Vi forsøger at lære dig ”hjælp til selvhjælp”, så vi sammen kan forhale sygdommens konsekvenser for din evne til at kommunikere. Vi tilpasser løbende vores hjælp til de forskellige stadier af sygdommen.

Dine talevanskeligheders sværhedsgrad og tempoet i udviklingen af dem kan være meget forskellig fra andre, du kender med samme sygdom, og derfor laver vi en individuel vurdering af, hvordan vi bedst kan hjælpe netop dig.