Høre

Har du brug for hjælp til at kommunikere grundet hørevanskeligheder?

Har du brug for hjælp til at kommunikere grundet hørevanskeligheder?

Har du hørevanskeligheder, som påvirker din evne til at kommunikere og deltage aktivt i din hverdag, er det her, du søger hjælp.

Høreafdelingen er for alle unge og voksne med hørenedsættelse. Vi hjælper borgere i Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen Kommuner.

Hvordan får du hjælp?

Du kan selv henvende dig, eller du kan få en pårørende, en læge, et PPR-kontor (Pædagogisk Psykologiske Rådgivning) eller en sagsbehandler til at kontakte os for dig. Se højre spalte under "Kontakt".

Hvad kan du få?

Hørekonsulenten afdækker sammen med dig dine vanskeligheder og afgør, om der er et behov for undervisning eller et behov for et kompenserende høreteknisk hjælpemiddel. 

Er der behov for undervisning, aftaler du sammen med hørekonsulenten, hvordan undervisningsforløbet skal sættes sammen. Den hjælp, du får, afhænger af, hvad du har brug for, og derfor kan hjælpen også udelukkende bestå af rådgivning og vejledning.

Ved undervisningsforløb, der strækker sig over mere end tre lektioner, opstiller du sammen med hørekonsulenten fælles mål for undervisningen, når undervisningen starter.

Du kan blandt andet få hjælp i forbindelse med:

 • høreapparatsbehandling
 • høretekniske hjælpemidler - teleslynge, forstærkertelefon eller vækkeur
 • kommunikation i sociale situationer
 • hørenedsættelsens konsekvenser - lydopfattelse mv.
 • tinnitus
 • CI-operation
 • visuelle kommunikationsformer - tegnstøttet kommunikation og mundaflæsning
   

Hørekonsulenterne er enten audiologopæder eller audiologiassistenter, og sammen med dig foretager de en faglig vurdering af, hvad der kan hjælpe dig.

I menuen til venstre kan du læse mere om de forskellige emner. 

Hvor kan du modtage hjælp?

Vi har følgende træffesteder:

 • Kommunikation & Hjælpemidler, Fyrparken 1, 6710 Esbjerg V
 • Træningscentret, Lokale 2, Tangevej 6, 6760 Ribe
 • Solvej 9A, 7200 Grindsted
 • Borgercenter Varde, Frisvadvej 35, 3. sal, 6800 Varde
 • Aktivitetscenter, Fredenshjem, Brørup
   

Undtagelsesvist kan vi besøge dig i dit hjem.