CI-opererede

CI-opereret

CI er kort fortalt et avanceret høreapparat, der gør det muligt for svært hørehæmmede og døve at opfatte lyd.

CI står for "Cochlear Implant", og det er et elektronisk apparat, der overtager funktionen af et defekt indre øre (sneglen). Det gør det ved at omdanne akustisk information til elektriske impulser, som sendes direkte til hørenerven ved hjælp af indopererede elektroder.

Hvis du står over for en CI-operation

Hvis du står over for en CI-operation (Cochlear Implant), kan du søge hjælp hos os.

Inden operationen får du en forsamtale, hvor du vil høre mere om CI og om, hvad du kan forvente undervejs i forløbet. Du får også viden om det undervisningsforløb, som er en fast og nødvendig del af et CI-forløb.

I CI-undervisningen, der er eneundervisning, er der fokus på, hvad netop du har brug for. Derfor fastlægger hørekonsulenten sammen med dig undervisningsforløbets indhold, form og omfang i en undervisningsplan.

Overordnet er formålet med undervisningen at støtte den omstilling, der høremæssigt sker i forbindelse med CI–operationen, og sikre, at du får mest muligt ud af din CI-operation. På den måde forøger vi mulighederne for, at du fremover kommunikerer og deltager så aktivt i dit eget liv som muligt.

Konkret vil du i forløbet skulle arbejde med lyd og taleforståelse på flere niveauer.

Batterier til CI-systemet

Hvis du mangler batterier til dit CI-system, skal du henvende dig dér, hvor du har fået det udleveret.