SMS til alarmcentral

SMS til alarmcentralen

Hørehæmmede, døvblevne og talehæmmede kan nu få kontakt til alarmcentralen via SMS.

Ordningen med et SMS-nummer er etableret via Danske Døves Landsforbund. Nummeret ikke må offentliggøres til den øvrige befolkning eller misbruges. Derfor skal nummeret behandles fortroligt.

Få nummeret oplyst ved at kontakte Kommunikation & Hjælpemidler på

tlf. 76 16 76 30 eller
mail kom@esbjergkommune.dk

Læge- og skadevagten

Før du tager på en af skadestuerne eller skadeklinikkerne i Region Syddanmark, skal du kontakte læge- og skadevagten i Region Syddanmark.

Du kan kontakte læge- og skadevagten i Region Syddanmark pr. SMS på:

1999 med kodeordet RSYD – og dette kan du gøre døgnet rundt.

Læs mere om ordningen her.