Svært hørehæmmede og døvblevne

Svært hørehæmmede og døvblevne

Er du hørehæmmet i en sådan grad, at du, på trods af anvendelsen af høreapparat og høretekniske hjælpemidler, har problemer med den daglige kommunikation, kan du og dine pårørende muligvis have glæde af at anvende visuel kommunikation.

Hørekonsulenten vil sammen med dig afklare behov og muligheder for: 

Mundaflæsning

Ved hjælp af bl.a. computerøvelser gennemgås teorien trin for trin, kombineret med aflæsningsøvelser med stigende sværhedsgrad.

Formålet er, at du bliver bedre til at aflæse mundbevægelser for at lette den daglige kommunikation.  

Mund-Håndsystem

Mund-Håndsystem er dansk talesprog ledsaget af håndstillinger, der synliggør de sproglyde, der mundaflæses.

Formålet er, at du får et grundlæggende kendskab til og en vis fortrolighed med brugen af Mund-Håndsystem som støtte for kommunikationen.  

Tegnstøttet kommunikation

Tegnstøttet kommunikation er dansk talesprog ledsaget af:

  • Tegn fra Dansk Tegnsprog
  • Mund-Håndsystem
  • Internationalt håndalfabet
     

Formålet er, at du får et grundlæggende kendskab og en vis fortrolighed i brugen af Tegnstøttet kommunikation til støtte for kommunikationen.

Træn aktivt

For både mundaflæsning, Mund-Håndsystemet og Tegnstøttet kommunikation er det, for at opnå en god færdighed i brugen, afgørende, at du træner aktivt i din dagligdag.