Job og Uddannelse

Har du brug for særlig indretning af din arbejdsplads?

Har du brug for særlig indretning af din arbejdsplads?

Har du en funktionsnedsættelse, som påvirker din mulighed for at arbejde, så kan vi muligvis hjælpe dig.

Vi kan afdække dit behov for kompensation og komme med løsningsforslag hvis du har en:

Det kan for eksempel være, hvis du har brug for et særligt hjælpemiddel for at kunne udføre dine arbejdsopgaver, eller du har brug for særlig indretning på din arbejdsplads. Det kan også være, at du har brug for hjælp til at ændre adgangsforholdene til arbejdspladsen.

Eksempler på hjælpemidler kan være:

 • Computerudstyr, computerprogrammer.
 • Udstyr, som vi får specielt fremstillet til dig.
 • Høretekniske hjælpemidler.
 • Særligt lys.
 • Vejledning i ændring af adgangs- og pladsforhold, som f.eks. kan handle om indgange og toiletter.
   

Du er velkommen til at kontakte os for nærmere oplysninger. Se højre spalte under "Kontakt".

Hvordan får du hjælp? 

Du henvender dig til din sagsbehandler på jobcentret i din kommune. Sagsbehandleren kan købe Kommunikation & Hjælpemidler til at undersøge, hvad der kan hjælpe dig.

Hvad kan du få? 

Når du har henvendt dig til jobcentret, og din sagsbehandler vil købe os til at afhjælpe dine vanskeligheder, vil vi:

 • Besøge din arbejdsplads, hvor vi sammen med dig afdækker dine problemer.
 • Vejlede i andre arbejdsstillinger eller måske en anden måde at gøre arbejdet på.
 • Afprøve hjælpemidler sammen med dig og undervise i brugen af dem.
 • Melde tilbage til din sagsbehandler på jobcentret, evt. i form af ansøgning på hjælpemidler.