Kropsbårne hjælpemidler

Har du brug for et kropsbårent hjælpemiddel?

Har du brug for et kropsbårent hjælpemiddel?

Har du en varig funktionsnedsættelse, og ønsker du at søge et kropsbårent hjælpemiddel, så er det os, der behandler din ansøgning.

Kropsbårne hjælpemidler kan f.eks. være:

  • Arm- og benproteser
  • Brystproteser
  • Dropfodsskinner
  • Diabetes testmaterialer
  • Kompressionsstrømper
  • Ortopædiske sko
  • Fodindlæg
  • Parykker

Hvem kan få støtte?

Har du en varig funktionsnedsættelse, så kan du hos os ansøge om hjælp til at anskaffe et kropsbårent hjælpemiddel.

Hvis du har brug for et hjælpemiddel, som udelukkende skal bruges for at klare dit arbejde, så skal du ansøge om det hos Esbjerg Kommunes jobcenter. 

Hvis du midlertidigt har brug for et hjælpemiddel, fx i forbindelse med behandling, skal du kontakte sygehuset eller din egen læge.

 

Du kan få hjælp til at anskaffe et kropsbårent hjælpemiddel, hvis du har en varigt nedsat funktionsevne, og hjælpemidlet i væsentlig grad vil afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne. Der ydes hjælp til at anskaffe det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

Der sagsbehandles ud fra servicelovens §112 og §113b.

Hvordan ansøger du?

Hvis det er første gang, du søger om hjælpemidlet, så har vi behov for lægelige oplysninger om, at din nedsatte funktionsevne vurderes at være varig. Du har mulighed for at vedhæfte lægelige oplysninger, når du søger digitalt.

Hvis du ikke er udredt for årsagen til din nedsatte funktionsevne, så kan du henvende dig hos din læge. Lægen vil herefter muligvis skrive en anmodning til os og ellers skal du selv ansøge om hjælpemidlet. Flere afdelinger på sygehuse sender anmodninger til os på dine vegne.

Du skal ansøge digitalt via dette link Ansøgningsskema på Borger.dk

Hvis du ikke har mulighed for at benytte den digitale løsning, kan du ringe til sagsbehandlerne hos afd. kropsbårne hjælpemidler, som vil hjælpe dig, på tlf. 76163400.

Når vi har behandlet din ansøgning, sender vi dig et svar.

Hvis du får en bevilling, vil vi skrive, hvordan du skal forholde dig for at få fat i hjælpemidlet. Kropsbårne hjælpemidler leveres direkte via leverandøren.

Esbjerg Kommune har indkøbsaftaler på de fleste kropsbårne hjælpemidler.

 

Udskiftning af kropsbårent hjælpemiddel

Hvis du ønsker at søge om udskiftning af et kropsbårent hjælpemiddel, som du tidligere har fået bevilget, kan du evt. henvende dig hos leverandøren. Hos leverandøren kan du underskrive en ansøgning, som leverandøren udfylder og sender til os. Ønsker du selv at genansøge om hjælpemidlet, kan du udfylde et ansøgningsskema.

Hvis du ikke har mulighed for at benytte den digitale løsning, kan du ringe til sagsbehandlerne hos afd. kropsbårne hjælpemidler på tlf. 76163400