Kropsbårne hjælpemidler

Har du brug for et kropsbårent hjælpemiddel?

Har du brug for et kropsbårent hjælpemiddel?

Har du en varig funktionsnedsættelse, og ønsker du at søge et kropsbårent hjælpemiddel, så er det os, der behandler din ansøgning.

Det drejer sig om følgende hjælpemidler:

  • Arm- og benproteser (eller proteser for hænder og fødder)
  • Bandager
  • Brystproteser
  • Dropfodsskinner
  • Diabeteshjælpemidler
  • Kompressionsstrømper
  • Fodtøj
  • Parykker
     

Hvordan får jeg hjælp?

Hvis det er første gang, du søger et hjælpemiddel, skal du henvende dig hos din læge. Vi har brug for at have dokumentation fra en læge. Lægen vil sende os en ansøgning. Herefter vil vi kontakte dig.

Flere afdelinger på sygehuse vil også sende ansøgninger til os på dine vegne. Det er ansøgninger om brystprotese, diabeteshjælpemidler, lymfødem-kompressionsstrømper eller -ærmer samt arm- og benproteser.

Ønsker du selv at søge et hjælpemiddel, kan du udfylde et ansøgningsskema.

Når vi har behandlet din ansøgning, sender vi dig et svar. Hvis du får en bevilling, vil vi skrive, hvordan du skal forholde dig for at få fat i hjælpemidlet. Kropsbårne hjælpemidler leveres direkte via leverandøren.

Hvis du søger om udskiftning af et kropsbårent hjælpemiddel

Hvis du søger udskiftning af et af de ovennævnte hjælpemidler, som du tidligere har fået bevilget, kan du henvende dig hos leverandøren. Hos leverandøren kan du underskrive ansøgningen, som leverandøren udfylder og sender til os.

Ønsker du selv at genansøge om hjælpemidlet, kan du udfylde et ansøgningsskema.

Hvad kan jeg få?

Du kan få et kropsbårent hjælpemiddel, hvis du har en varigt nedsat funktionsevne, og hjælpemidlet i væsentlig grad afhjælper den nedsatte funktionsevne. Hjælpen, du får, svarer til det bedst egnede og billigste produkt. Esbjerg Kommune har indkøbsaftaler på de fleste af de kropsbårne hjælpemidler.

I menuen til venstre kan du læse mere om udvalgte kropsbårne hjælpemidler. Hvis du har brug for flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os. Se højre spalte under "Kontakt".

Hvis du ikke selv kan arrangere kørsel eller benytte offentlig transport, så kan du søge om kørsel i forbindelse med nødvendigt besøg hos leverandør, fx bandagist.

Hvis du selv står for kørslen eller benytter offentligt transport, kan du søge om økonomisk tilskud, hvis udgiften med billigste, forsvarlige befordringsmiddel overstiger 60 kr, dog 25 kr for personer der modtager sociale pensioner. Befordringsgodtgørelsen beregnes ud fra afstanden til nærmeste leverandør. Taksten svarer til statens laveste kørselstakst.