Ordblind

Er du ordblind?

Er du ordblind?

Har du svært ved at læse og skrive, er du muligvis ordblind. For at vurdere dine vanskeligheder, tager vi udgangspunkt i en test f.eks. den nationale ordblindetest, som du laver hos os. Har du allerede en test, bruger vi den.

It-hjælpemidler kan for eksempel være støtteprogrammer til læsning, skrivning og tale-til-tekst på PC, smartphones og tablets.

Du afprøver og får hjælp til at anvende hjælpemidlet. Hvis læsekonsulenten vurderer, at hjælpemidlet i væsentlig grad kompenserer dig for din ordblindhed, kan hun hjælpe dig med at udforme en ansøgning om hjælpemidlet.

Undervisningen vil være målrettet den type tekster, som du har behov for at kunne læse eller skrive lige nu.

 

Du kan deltage i ordblindemesse 2021 - 

find invitationen her