Se

Har du brug for hjælp til at se?

Har du brug for hjælp til at se?

Har du svært ved at se, og har du et varigt nedsat syn eller er blind og derfor har vanskeligt ved at klare dagligdagen, er det her, du søger hjælp.

Vi hjælper dig, så du i størst muligt omfang fortsat kan leve et aktivt liv og deltage i de ting, du ønsker. 

Tilbuddet er for voksne med nedsat eller manglende syn i Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen kommuner.

Børn med nedsat syn, som søger briller, og som bor i Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen kommuner, skal søge hos os.

Behov for svagsynsoptik opstår i almindelighed ved synsstyrker på 6/18 (0,3) eller derunder.

Hvordan får du hjælp?

Du kan selv henvende dig, eller du kan få din øjenlæge, din optiker, dine pårørende eller plejepersonale til at kontakte os. Se i højre side under "Kontakt".

Inden du kontakter os for at søge hjælpemidler, skal du konsultere en øjenlæge for at få undersøgt, hvorfor du ser dårligt, og om der evt. er en behandlingsmulighed. Du skal også hos en optiker have undersøgt, om du har brug for nye briller.

Hvad kan du få?

Sammen med dig afdækker synskonsulenten dine synsvanskeligheder og vurderer, hvilken form for hjælp du har brug for.

Der kan være tale om afprøvning og bevilling af hjælpemidler og instruktion eller undervisning i at bruge det valgte hjælpemiddel. 

Du kan få rådgivning om, hvordan du klarer en dagligdag med nedsat syn. For eksempel om:

  • Hvordan du orienterer dig
  • Hvordan du færdes sikkert i trafikken
  • Valg af belysning i dit hjem
  • Kompenserende it-udstyr (brug af smartphones og specialprogrammer til computere).
  • Brugen af lupper
  • Specielle briller
  • Forstørrende læseapparater

I menuen til venstre kan du læse mere om de enkelte emner.

Er du borger i Billund, Fanø, Varde og Vejen kommuner, sender vi din ansøgning om hjælpemidler til din kommune.

Hvor kan du modtage hjælp?

Du kan få hjælp hos Kommunikation & Hjælpemidler, Høgevej 11, 6705 Esbjerg Ø.

Hvis der er behov for det, besøger vi dig i hjemmet.

Hjælpen får du af specialuddannede fagpersoner som mobilityinstruktør, ADL-instruktør, optiker, øjenlæge og fysio- og ergoterapeuter.