Se

Har du brug for hjælp til at se?

Har du brug for hjælp til at se?

Har du på grund af nedsat syn svært ved at klare hverdagens gøremål, kan du søge om støtte og rådgivning.

Hvem kan få hjælp?

Du kan få hjælp, hvis du har et varigt nedsat syn. I almindelighed opstår behov for svagsynshjælpemidler ved synsstyrker på 6/18 (0,3) eller derunder.

Er du voksen og bor i Billund, Esbjerg, Fanø, Varde eller Vejen Kommune, skal du kontakte os.

Vi hjælper dig, så du i størst muligt omfang fortsat kan leve et aktivt liv og deltage i de ting, du ønsker. 

Børn med nedsat syn, som søger briller, og som bor i Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen kommuner, skal søge hos os.

Hvordan får du hjælp?

Du kan selv henvende dig, eller du kan få din øjenlæge, din optiker, dine pårørende eller plejepersonale til at kontakte os. Se i højre side under "Kontakt".

Inden du kontakter os for at søge hjælpemidler, skal du konsultere en øjenlæge for at få undersøgt, hvorfor du ser dårligt, og om der evt. er en behandlingsmulighed. Du skal også hos en optiker have undersøgt, om du har brug for nye briller.

Efter sygehus besøg

Er du kommet hjem efter at have været indlagt på sygehuset, og oplever du, at dit syn fortsat er nedsat, kan du kontakte os. Vi kan hjælpe dig, så du i størst muligt omfang kan leve et aktivt liv med nedsat syn. Vi anbefaler, at du venter med at kontakte os, til der er gået tre måneder, da de fleste i denne periode vil opleve en bedring af synet.

Hvad kan du få?

Sammen med dig afdækker vi dine problemer i dagligdagen og vurderer, hvad der kan hjælpe dig.

Der kan være tale om afprøvning og bevilling af hjælpemidler og instruktion eller undervisning i at bruge det valgte hjælpemiddel. 

Du kan få rådgivning om, hvordan du klarer en dagligdag med nedsat syn. For eksempel om:

 • Svagsynsoptik som lupper og specielle briller
 • Forstørrende læseapparater
 • Kompenserende it-udstyr (f. eks. forstørrelsesprogram til computer)

Belysning til dit hjem skal du ofte selv købe. Vi kan rådgive dig. I Esbjerg Kommune træffer vi afgørelse om svagsynshjælpemidler. Til de øvrige kommuner sender vi en ansøgning, hvorefter de træffer en afgørelse.

Undervisning
Du kan også få undervisning i, hvordan du:

 • bruger en smartphone og en tablet
 • bruger en computer
 • bruger dine svagsynshjælpemidler
 • laver mad og vasker tøj
 • færdes sikkert i hjemmet og i trafikken
 • Orienterer dig
   

Hvor kan du modtage hjælp?

Du kan få hjælp hos Kommunikation & Hjælpemidler, Høgevej 11, 6705 Esbjerg Ø.

Hvis der er behov for det, besøger vi dig i hjemmet.

Hjælpen får du af specialuddannede fagpersoner som mobilityinstruktør, ADL-instruktør, optiker, øjenlæge og fysio- og ergoterapeuter.