Se - arbejdsplads

Har du svært ved at passe dit job på grund af nedsat eller manglende syn?

Har du svært ved at passe dit job på grund af nedsat eller manglende syn?

Har du et varigt nedsat syn eller er blind og derfor har vanskeligt ved at klare dit job, er det her, du kan få hjælp.

Vi kan fx hjælpe med, at du lærer

  • at komme til og fra arbejdspladsen.
  • at kunne færdes sikkert på arbejdspladsen.
  • at bruge synshjælpemidler i konkrete opgaver.
  • at kunne forklare om dit synshandicap til kollegerne. 


Hvordan får jeg hjælp?

Du skal henvende dig til din sagsbehandler på jobcentret i din kommune. Sammen kan I bede Kommunikation & Hjælpemidler om at undersøge, hvad der kan hjælpe dig.

Læs mere i denne pjece