Tale

Har du brug for hjælp til at tale?

Har du brug for hjælp til at tale?

Har du talevanskeligheder, som påvirker din evne til at deltage aktivt i din hverdag, er det her, du søger hjælp.

Talevanskeligheder kan for eksempel være stammen, løbsk tale, stemmeproblemer, specifikke problemer med dansk som andet sprog eller øvrige udtalevanskeligheder.

Hjælpen er for dig, der:

  • er ung og har afsluttet 9. klassetrin eller er fyldt 17 år (unge efter undervisningspligtens ophør)
  • er voksen
  • har talevanskeligheder
     

Vi hjælper borgere i Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen kommuner.

Hvordan får du hjælp?

Du kan selv henvende dig, eller du kan få en pårørende, en læge, et PPR-kontor (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) eller en sagsbehandler til at kontakte os for dig. Se mere i højre spalte under "Kontakt".

Hvis du har stemmeproblemer, opfordrer vi dig dog til at gå til en lokal halslæge (kan kontaktes uden henvisning fra egen læge), der så sender din journal ud til os med en henvisning. 

Hvad kan du få?

Talekonsulenten afdækker sammen med dig dine vanskeligheder og afgør, om der er et behov for undervisning. 

Er der behov for undervisning, aftaler du sammen med talekonsulenten, hvordan undervisningsforløbet skal sættes sammen. Vi har både ene- og gruppeundervisning. Den hjælp, du får, afhænger af, hvad du har brug for, og derfor kan hjælpen også udelukkende bestå af rådgivning og vejledning.

Ved undervisningsforløb, der strækker sig over tre lektioner, opstiller du sammen med talekonsulenten fælles mål for undervisningen. Det er vigtigt, at du afsætter den nødvendige tid til undervisningen og din egen træning, og at det er noget, du prioriterer højt i din hverdag.

Talekonsulenterne er (audio-)logopæder uddannet fra Syddansk Universitet.

I menuen til venstre kan du læse mere om de forskellige emner.

Hvor kan du modtage hjælp?

Kommunikation & Hjælpemidler, Fyrparken 1, 6710 Esbjerg V.

Undtagelsesvist kan vi, under særlige omstændigheder, besøge dig i dit hjem.