Stammen

Stammen

Stammer du, kan du få hjælp til at kommunikere så godt og flydende som muligt.

Om stammen

Man taler om stammen, når din tale er præget af gentagelser og blokeringer, hvor du kan opleve, at ordene sidder fast. Omkring en procent af den voksne befolkning stammer.

Stammen er ikke kun et talehandicap - det er også et kommunikationshandicap, der er forbundet med angst, fordomme og uvidenhed. Stammen påvirker din kommunikation, dit samvær med andre mennesker, og den påvirker også din egen oplevelse af dig selv som menneske. Stammen kan dermed påvirke hele din livssituation.

Stammen består af en synlig og en usynlig del. Den synlige del - den ydre stammen - er det, andre ser og hører.
Den usynlige del – den indre stammen - består af de følelser og reaktioner, der opstår som følge af stammen. Indre stammen kan også være adfærd, der har til formål at undgå eller skjule den synlige stammen. For eksempel kan undgåelse af bestemte ord eller lyde være indre stammen.

Undervisning

Formålet med undervisningen er, at du gennem teknikker, viden og indsigt i din stammen får øgede muligheder for at kommunikere så godt og flydende som muligt.

I undervisningen arbejder vi desuden med teknikker til at kontrollere stammen, så talen bliver mere flydende.