Teknologiske hjælpemidler

It-teknologisk kommunikationshjælpemiddel

It-teknologisk kommunikationshjælpemiddel

Har du problemer med at tale, læse og skrive, kan du måske have gavn af hjælpemidler.

Kommunikationshjælpemidler kan være:

 • specielle mus, tastaturer og programmer til computer
 • specielle programmer og apps, kontakter og tastaturer til iPad og tablets
 • talemaskiner og talecomputere
   

Almindelig computer og tablet eller iPad skal du selv købe.

Hvordan får du hjælp?

For at få bevilget et kommunikationshjælpemiddel skal din funktionsnedsættelse være varig. Det skal være væsentligt for dig at bruge hjælpemidlet til kommunikation, og du skal bruge det ofte.

Bor du i Billund, Esbjerg, Fanø, Varde eller Vejen kommune skal du henvende dig hos os, hvis du vil søge om et kommunikationshjælpemiddel. Kontakt Kommunikation & Hjælpemidler. Se højre spalte under "Kontakt".

Hvis du skal bruge dit hjælpemiddel i skolen eller på arbejde, er det der, du skal gå videre med dit problem.

Sådan kan et sagsforløb være:

 • Kontakt Kommunikation & Hjælpemidler
 • Vi holder et møde i dit hjem eller på Kommunikation & Hjælpemidler sammen med din familie og relevante fagpersoner
 • I fællesskab drøfter vi dit behov for et kommunikationshjælpemiddel:
  • hvor skal det bruges
  • hvor ofte
  • er der behov for at tage det med hjemmefra
 • Der kan blive tale om yderligere undersøgelser ved en talepædagog, øjenlæge og lignende
 • Du prøver ét eller eventuelt flere hjælpemidler. Afprøvningen foregår over en kortere eller længere periode. Du får undervisning i at bruge hjælpemidlet efter behov. Pårørende og relevante fagpersoner vil ofte deltage i afprøvningen og det videre forløb
 • Det er kommunen, du bor i, der til sidst afgør, om du kan få bevilget hjælpemidlet. Du vil få besked fra dem.
   

Hvem er vi

Vi er specialiserede ergo- og fysioterapeuter, der samarbejder med talepædagoger og it-tekniske konsulenter. Vi samarbejder med personlige hjælpere og andre fagpersoner, du har kontakt med.