Bestyrelse

Bestyrelse for Kommunikation & Hjælpemidler

Kommunikation & Hjælpemidler har i henhold til Lov om specialundervisning for voksne nedsat en bestyrelse.

 

 

§ 6 c. Kommunalbestyrelsen nedsætter for hver undervisningsinstitution en bestyrelse, der består af:

1) 2 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen.

2) 2 medlemmer udpeget af de handicappedes organisationer.

3) 2 medlemmer valgt af og blandt undervisningsinstitutionens lærere og øvrige medarbejdere. Heraf skal mindst én være lærer.

4) 1 medlem valgt af og blandt undervisningsinstitutionens deltagere.

 

Stk. 6. Undervisningsinstitutionens leder deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.