Medlemskab af DTHS

Medlemskab af DTHS

Medlemskab af DTHS

 

Vi er medlem af Danske Tale- Høre- og Synsinstitutioner, DTHS. DTHS er et samarbejde, hvis formål det er at fastholde, styrke og videreudvikle fagligheden på tale-, høre- og synsområderne.

God praksis

I DTHS-regi har erfarne fagfolk beskrevet, hvad der er god praksis inden for udredning af specifikke faglige områder -  med dokumentation fra forskningen, hvor det var muligt. Vi kaldte det projekt God Praksis.