Mission, vision

Mission

Se billede i PDF

Kommunikation & Hjælpemidler er et center med specialister, som bidrager til, at borgere med nedsat funktionsevne bliver mest muligt selvhjulpne og bedst muligt deltager aktivt i deres eget liv. Det sker via specialundervisning for voksne og indsatser på særlige hjælpemiddelområder.

Vi er specialister inden for syn, hørelse, tale, stemme, hjerneskadede med kognitive problemer, ordblindhed, alternative kommunikationshjælpemidler, kognitive hjælpemidler, hjælpemidler til børn, indretning af bolig, indretning af bil og siddestillingsanalyse.

Vi sagsbehandler ansøgninger om kropsbårne hjælpemidler.

Kommunikation & Hjælpemidler leverer ydelser til borgere i Billund, Fanø, Esbjerg, Varde og Vejen kommuner.

Vision

Kommunikation & Hjælpemidler er kendt, anerkendt og anvendt af egen kommune og de omkringliggende kommuner. Vi er den foretrukne leverandør på grund af vores høje faglighed og effektive arbejdsmetoder.

Vi tager udgangspunkt i borgerens ønsker, behov og ressourcer og inddrager borgeren som aktiv deltager i hele forløbet. Vi medvirker til en sammenhængende rehabiliteringsindsats til borgerne ved at koordinere vore indsatser med andre aktører.

I samarbejde med andre specialistcentre forholder vi os til og inddrager den nyeste viden og teknologi i vores praksis. Vi sikrer fagligt bæredygtige ydelser og bidrager til systematisk erfaringsindsamling på vore vidensområder.

Kommunikation & Hjælpemidler er en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, der tiltrækker og fastholder kompetente og engagerede medarbejdere.