Model af Kommunikation & Hjælpemidler

Model af Kommunikation & Hjælpemidler


Se modellen i PDF

Vi opnår en synergieffekt ved at have forskellige roller inden for samme institution og ved at have opgaver inden for relaterede områder.

Rollerne dækker over at skulle foretage myndighedsafgørelser på visse hjælpemiddelområder, sagsudredninger for andre kommuner og afdelinger samt konsulentarbejde, hvor bidraget skal være præcis dér i sagen, hvor der er brug for det.

Modellen illustrerer, at områderne har indflydelse på hinanden. Ved at områderne er vist som tandhjul, der griber ind i hinanden.