Samarbejdspartner

Specialrådgivning, sagsbehandling og information

Specialrådgivning, sagsbehandling og information

Kommunikation & Hjælpemidler tilbyder højt specialiseret rådgivning, information og vidensformidling om hjælpemidler, biler og boligindretning til mennesker med nedsat funktionsevne. Hertil kommer sagsbehandling på særlige hjælpemiddelområder.

Specialrådgivning

Vores arbejdsfelt inden for specialrådgivningen er fortrinsvis komplekse sager, hvor der er behov for individuelle og unikke løsninger, inden for følgende områder:

 • arbejdsplads
 • bil
 • bolig
 • børn
 • høre
 • ordblind
 • sidde
 • syn
 • tale

Se mere om områderne ved at klikke på emnerne i venstre spalte


Sagsbehandling

På Kommunikation & Hjælpemidler har Esbjerg Kommune samlet sagsbehandlingen inden for særligt komplekse områder inden for hjælpemiddelområdet. Det drejer sig om sagsbehandlingen af ansøgninger efter serviceloven af:

 • kropshjælpemidler
 • syn
 • teknologiske hjælpemidler
 • hjælpemidler og boligændringer til børn 
 • store boligændringer til voksne
   

For Billund, Fanø, Varde og Vejen kommuner udreder vi sager efter serviceloven af:

 • optiske synshjælpemidler og svagsynshjælpemidler
 • særlige informationsteknologiske hjælpemidler


Henvendelsen sker til os. Afgørelsen træffes af kommunen.

Information og undervisning

Der er telefonrådgivning dagligt. Vi udbyder løbende kurser og temadage og arrangerer erfamøder for personale på hjælpemiddelområdet.