Børn

Har et barn brug for særlige hjælpemidler

Har et barn brug for særlige hjælpemidler

Vi tilbyder hjælp til:

  • socialrådgivere i Esbjerg Kommune
  • sagsbehandlere i andre kommuner end Esbjerg
     

For socialrådgivere i Esbjerg Kommune

Hvis du har et barn, der søger om en merudgift til et produkt, som har karakter af et hjælpemiddel, så kan vi eventuelt udrede behovet for dig.

Vi sagsbehandler ansøgninger om hjælpemidler og boligændringer til børn i alderen 0-18 år, som har en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

For sagsbehandlere i andre kommuner end Esbjerg

Vi yder konsulentbistand eller rådgivning og vejledning til dig, hvis du har en svær sag. Se henvisningsskemaet i højre spalte. På henvisningsskemaet ser du også prisen.

Børnegruppen kan kontaktes i telefontiden; hverdage fra kl. 8.00 – 9.00