Bolig

Særlig indretning af boligen

Særlig indretning af boligen

Vi tilbyder hjælp til:

  • sagsbehandlere i Esbjerg Kommune
  • sagsbehandlere i andre kommuner
  • bygherrer, arkitekter og tegnestuer

 

For sagsbehandlere i Esbjerg Kommune

Vi udfører de større boligændringer for voksne i Esbjerg Kommune. Vi udfører alle boligændringssager for børn i Esbjerg Kommune.

Er du sagsbehandler på en "mindre boligændringssag" i Esbjerg Kommune, kan vi være konsulent og hjælpe dig i sagen, præcist hvor du har brug for hjælp. Send os en mail.

For sagsbehandlere i andre kommuner end Esbjerg

Er du boligsagsbehandler i en anden kommune end Esbjerg, kan vi give råd og vejledning til dig i sagsbehandlingsprocessen, præcist hvor du har brug for det. Eller vi kan foretage sagsbehandlingen for dig. Brug "Henvisningsskema for andre kommuner", som du finder i højre spalte. I skemaet finder du også vores pris.

Bygherrer, arkitekter og tegnestuer

Vi giver råd og vejledning vedrørende pladskrav i byggeri for borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.