Hjerneskade

Tale

Tale

Regionen

Vi løser logopædiske opgaver på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Vi træder til hurtigst muligt, efter at hjerneskaden netop er sket, og vi vurderer vores muligheder for at kunne hjælpe i dette akutte stadie. Vi er desuden logopæderne, borgeren kan møde på Neurorehabiliteringen Grindsted, som også er en del af Sydvestjysk Sygehus, hvor borgeren efter en faglig vurdering kan komme på et rehabiliteringsophold.

Lunden

Vi indgår i det tværfaglige samarbejde på Lunden i Varde, hvor vi ser borgere med svære, kroniske funktionsnedsættelser. Vi gør vores bedste for at afhjælpe konsekvenserne for kommunikationen – vi tænker i alternative strategier til kommunikation og inddrager omgivelserne.

ETAC – Esbjerg Trænings- og Aktivitetscenter
EDR – Esbjerg Døgnrehabilitering

Under et træningsforløb på ETAC eller et ophold på EDR kan vi indlede et samarbejde med terapeuterne og det øvrige personale på stedet. Vi bidrager med vores logopædiske viden og input, som kan være med til at give en mere målrettet rehabiliteringsproces.

Plejecentre

Vi giver rådgivning og vejledning om kommunikation i konkrete sager til personalet. Vi aftaler gerne, at vi kommer på besøg og vejleder en større gruppe af personale omkring borgeren på én gang, da vi mener, det giver borgeren det bedste udbytte af vores indsats her.

Eksterne konsulenter vedr. hjælpemiddelteknologi

Vi gør brug af eksterne konsulenter i forbindelse med relaterede funktionsnedsættelser, hvis vi kan se et behov for yderligere ekspertviden til at optimere borgerens rehabilitering.

CSV Esbjerg – Center for Specialundervisning for Voksne

Efter et logopædisk forløb, hvor vi vurderer, at vi ikke kan hjælpe længere, kan en mere vedligeholdende indsats eventuelt foregå hos CSV. Vi kan også hjælpe borgeren med at søge ind her, hvis borgeren ønsker at indgå i et udviklende forløb uden for vores faglige område.

Øvrige kommunikationscentre og -institutioner

Borgeren kan bo i et område, hvor vi ikke dækker den indsats, som vi vurderer, borgeren vil kunne få gavn af efter en indlæggelse på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg eller på rehabiliteringsafdelingen i Grindsted. I det tilfælde sørger vi for, at vores logopædiske observationer, undersøgelser og konklusioner bliver bragt videre til de rette hænder. Vi vil dog altid indhente borgerens samtykke til det.

SOSU-skolen og andre uddannelsesinstitutioner

Vi underviser elever, der skal varetage jobs med kommunikationshandicappede borgere, så de er klædt bedst muligt på til opgaven.

Hjerneskadeforeningen og Hjernesagen – landsdækkende patientforeninger

Vi samarbejder med de gode foreninger for hjerneskaderamte og deres pårørende og kan sætte borgeren i kontakt med nøglepersoner fra lokalforeningerne.