Ordblind

Ordblind

Ordblind

Vi hjælper med råd, vejledning, ordblindetest og undervisning til personer, der på grund af ordblindhed eller læsevanskeligheder har brug for hjælp privat eller i job:

  • til personer, der henvender sig privat
  • til personer, der går på produktionsskole
  • til jobcentre, der ønsker udredning af personer for at kunne vejlede og vurdere deres jobmuligheder eller for at kunne lave uddannelsesplaner til dem
  • til personer, der er i job og har brug for kompenserende hjælpemidler til læsning og skrivning for at kunne løse deres arbejdsopgaver
  • til personer, der er i uddannelse og har brug for undervisning i anvendelse af kompenserende hjælpemidler til læsning og skrivning.
  • til uddannelsesinstitutioner, der har studerende med læse- skrivevanskeligheder, der har brug for undervisning i anvendelse af kompenserende hjælpemidler.


Vi hjælper med afprøvning af og undervisning i kompenserende hjælpemidler til personer, der ønsker at søge om hjælpemidler, og vi hjælper med at skrive ansøgninger om bevilling af kompenserende hjælpemidler til kommuner og jobcentre.