Sidde

Siddestillingsanalyse

Siddestillingsanalyse

For sagsbehandlere i Esbjerg Kommune

Har du en borger med en svær siddeproblematik, kan vi udføre en siddestillingsanalyse for dig.

For sagsbehandlere i andre kommuner end Esbjerg

Har du en borger med siddeproblemer, kan vi udføre en siddestillingsanalyse for dig.

Vi tilbyder udredning og analyse af kørestolsbrugerens siddestillingsproblematik udført af terapeuter med speciale i siddestilling. På baggrund af siddestillingsanalysen deltager vi i tilpasning af et eksisterende hjælpemiddel eller valg af et nyt.

Ved allerede opståede tryksår vil vi, foruden at optimere siddestillingen, deltage i afdækning af risikobetonede aktiviteter og finde alternative måder at udføre dem på.

Har du brug for vores hjælp, så brug henvisningsskemaet i højre spalte.

Formål med en siddestillingsanalyse

 • At sikre brugerens mulighed for aktivitet og deltagelse
 • At forebygge tryksår og deformiteter
   

Målgruppe for en siddestillingsanalyse

Alle kørestolsbrugere såvel børn som voksne med siddeproblemer i form af fx:

 • Svære deformiteter
 • Tonusforandringer
 • Decubitus
 • Hvor krav og ønsker er vanskelige at forene, og hvor du har behov for faglig sparring.
   

Siddestillingsanalysen omfatter

 • En samtale, hvor faktorer af betydning for siddestillingen og valg af stol afdækkes inden for krop, omgivelser, aktivitet og deltagelse og personlige faktorer
 • En fysisk undersøgelse i stol og på briks
 • En elektronisk måling af trykfordeling på underlaget, hvis det er relevant
 • En afsluttende undersøgelse med en foreløbig sammenfatning af undersøgelsen og fælles målformulering
   

Vi udarbejder efterfølgende en skriftlig rapport med de relevante oplysninger, konklusion og krav til siddestilling.

Afprøvning og tilpasning foregår i samarbejde med bevilgende myndighed.

Læs mere