Tale

Stemme

Stemme

Stemmeafdelingen har et tæt samarbejde med alle øre-næse-halslæger i lokalområdet samt øre-næse-halsambulatorierne på landets sygehuse. På SVS, Esbjerg, deltager vi desuden regelmæssigt i undersøgelsen af patienterne.